काठमाण्डौको एक सडकमा बालकले प्लाष्टिकमा डोरी बाँधी चंगा बनाउन प्रयास गर्दै….