खुशी हुनु कि दु : खी

प्रकाशित मिति:

खुशी हुनु कि दु : खी हुनु
खै के हुनु मेरा यार हो रु
भन्छ छोराले बिदेशमा
बा मेरो पि आर भो।

भाषा संस्कृति र जन्मभूमि
प्रती लाग्छ ठुलो प्रहार हो।
भन्छ छोराले बिदेशमा
बा मेरो पि आर भो।

भ्रष्टाचारिहरुले देश लुटेर
न स्वदेशमा नै बस्ने
राम्रो आधार भो।
भन्छ छोराले बिदेशमा
बा मेरो पि आर भो।

नेताहरुले देश बनाउछु
भन्ने कुरा सधै झुटो र
निराधार भो त्यसैले दंग परि
भन्छ छोराले बिदेशमा
बा मेरो पि आर भो।

जता ततै घुस खोरि
कतै छैन सिष्टम देशमा
देशको हाल झन बेहाल भो
भन्छ छोराले खुशी भई
परदेश मा,
बा मेरो पि आर भो।