के छ योगदानमा आधारित सुरक्षा योजनामा फोटोमा हेर्नुस्: