प्रहरीमा नयाँ दरबन्दी थप्नुपर्छ र आधुनिकीकरण गर्नुपर्छ : गृहमन्त्री थापा

१९ चैत्र २०७५, मंगलवार ०   बिचार / प्रतिक्रिया

u[xdGqL yfkf–:jf:Yo s]Gb| pb3f6g lrtjgsf] sflnsf gu/kflnsf–^ df /x]sf] h’6kfgL k|fylds :jf:Yo s]Gb|sf] gjlgld{t ejg a’waf/ pb3f6gkl5 dGtJo JoQm ub}{ u[xdGqL /fdaxfb’/ yfkf . t:jL/ M gf/fo0f clwsf/L, lrtjg, /f;;

काठमाडौं – गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले आन्तरिक सुरक्षाका लागि नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीमा दरबन्दी थप गर्नुपर्ने बताएका छन। पछिल्लो समय आन्तरिक सुरक्षालाई बढी ख्याल गर्नुपर्ने अवस्था आएको भन्दै गृहमन्त्रीले अहिलेको जनशक्तिले त्यो सुरक्षा चुनौतीलाई धान्न नसक्ने बताएका हुन। गृहमन्त्रालयमा २०७५-७६ को दोस्रो चौमासिक कार्यप्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बैठकमा मंगलबार गृहमन्त्री थापाले, ‘अहिले नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलको संख्या आवश्यकता भन्दा कम नै छ। कि प्रहरीको संख्या थप्नुपर्छ, कि उनिहरूलाई आधुनिकीकरण गर्न सके कम जनशक्तिबाटै काम चलाउन सकिन्छ।‘ सुरक्षा र प्रविधिमा लगानी गरेका मुलुकले मात्रै विकासमा फड्को मारिरहेको भन्दै विकासको लक्ष्य हासिल गर्न सुरक्षामा लगानी गर्नु अनिवार्य रहेको उनको भनाइ थियो। त्यसैगरी कामको नियमित रूपमा अनुगमन गरी काम नगर्नेहरूलाई कारबाही गर्न गृहमन्त्रीले मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका छन।

उनले अनुगमन र मुल्यांकन प्रणालीको विकास गर्न पनि निर्देशन दिएका छन। बैठकमा मन्त्रालयको पूँजीगत खर्च कम भएको विवरण पेश भएपछि गृहमन्त्री थापाले यस्तो कार्य सच्याउन मातहतका निकायलाई निर्देशन दिए। अहिले आन्तरिक सुरक्षा महत्वमा रहेको भन्दै प्रहरीमा थप लगानी बढाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए। कार्यक्रममा गृहसचिव प्रेमकुमार राईले पूँजिगत खर्च कम हुनुको कारण खोज्दै समाधान निकाल्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए। बैठकमा गृह मन्त्रालयअन्तर्गतको नीति, योजना तथा कार्यक्रम महाशाखा, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग, अध्यागमन विभाग, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभाग, कारागार विभाग, प्रहरी किताबखानालगायतका निकायले आफ्नो चौमासिक कार्यप्रगति विवरण पेश गरेका थिए। बैठकमा राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयका प्रतिनिधिसमेत सहभागी थिए।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया