सरकार र न्याय प्रणालीप्रति जनतामा अविश्वास बढ्यो : रामचन्द्र पौडेल

९ भाद्र २०७६, सोमबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
165 Shares

/fli6«o hfu/0f cleofgcGtu{t tgx’Fsf] 8’d|]df laxLjf/ cfof]lht If]qLo e]nfnfO{ ;Daf]wg ub}{ g]kfnL sfªu|];sf jl/i7 g]tf /fdrGb| kf}8]n . t:jL/ M s[i0f Gof}kfg], bdf}nL, -tgx’F_, /f;;

काठमाडौं – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले काङ्ग्रेसले जनताको मन जित्ने गरी काम गर्ने समय आएको बताएका छन् । सोमबार पत्रकारसँगको कुराकानीमा उनले सरकारप्रति जनताको विश्वास गुम्दै गएकाले जनताको मन जित्नेगरी काम गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

उनले भने,“सरकारको विकल्पको रुपमा काङ्ग्रेसलाई तयार गर्नुपर्छ । यसका लागि सबै एक भएर अघि बढ्नुको विकल्प छैन ।” पार्टीको महाधिवेशन समयमा नै गर्नुपर्ने र पार्टीभित्र भएका कमी कमजोरीलाई अन्त्य गर्दै जनतामाझ जानुको विकल्प नरहेको उनको भनाइ थियो । उनले भने,“राजनीतिमा सबै कुरा सबैले एकैनास बोल्छ भन्ने हुँदैन पक्ष–विपक्ष हुन्छ तर जनताको काम गर्ने समयमा त्यो देखिनु हुँदैन ।” फरक प्रसङ्गमा उनले सरकार र यहाँको न्याय प्रणालीप्रति जनतामा अविश्वास बढ्दै गएको बताए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया