भूकम्पले क्षति पुगेका ५६ हजार घर पुनःनिर्माण

२४ आश्विन २०७६, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
27 Shares

g’jfsf]6, ljb’/ gu/kflnsf–@ ;Dkbf ufFpl:yt e”sDkkl5 ????????? ???????????? ????????? af6 ? tLg nfv %) xhf/ / gkfaf6 ? $) xhf/sf] cg’bfgdf lgdf{0f ul/Psf 3/ . t:jL/ M /fdxl/ Gof}kfg], /f;;, g’jfsf]6

नुवाकोट- नुवाकोटमा भूकम्पले क्षति पुगेका ५६ हजार भन्दा बढी घरको पुनःनिर्माण सम्पन्न भएको छ ।जिल्लास्थित अनुदान ‘व्यवस्थापन तथा स्थानीय पूर्वाधार कार्यालय’को अनुसार हालसम्म ५६ हजार १०७ भूकम्पपीडित लाभग्राहीले सरकारी अनुदान लिएर भूकम्पले लडाएका घरको पुनःनिर्माण गरेका छन् ।पीडितलाई घर पुनःनिर्माणका लागि नेपाल सरकार र सरकारबाट अनुमति लिएका सामाजिक संस्थाले तीन किस्तामा तीन लाख अनुदान उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार जिल्लाको कूल लाभग्राहीमध्ये ७३ प्रतिशतले घर निर्माण गरेर नयाँ घरमा बसोवास गर्न थालेका छन् ।

विसं २०७२ वैशाख १२ को विनाशकारी भूकम्पले नुवाकोटमा ७६ हजार ८०९ घरमा पूर्ण क्षति पुगेको जिल्ला आयोजना कार्यान्वयन एकाइका प्रमुख शम्भुकुमार शाहले जानकारी दिए । उनका अनुसार तोकिएको मापदण्ड पूरा गरेर घर निर्माण गरेका धनीलाई स्थानीयस्तरमा खटिएका प्राविधिकको सिफारिसमा सरकारी अनुदान र रु तीन लाख उपलब्ध गराइएको हो ।भूकम्पपीडितमध्ये ६७ हजार ९५५ लाभग्राही ९८८।४७ प्रतिशत० ले आवास निर्माणको लागि घरको जग बसालेर अनुदानको दोस्रो किस्ताबापत एक लाख ५० हजार लिएर घर निर्माण अन्तिम चरणमा पुर्‍याएका छन् ।कुल लाभग्राहीमध्ये ७३ हजार ५१ ९९५।११ प्रतिशत ले भूकम्प प्रतिरोधि आवास बनाउनका लागि सम्बन्धित वडा कार्यालयमा सम्झौता गरेका छन् । तोकिएको मापदण्डअनुसार नयाँ घर निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका लाभग्राहीलाई सम्झौता पश्चात रु पचास हजार अनुदान उपलब्ध गराइसकेको कार्यालयका सूचना अधिकारी विशाल सापकोटाले जानकारी दिए ।

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया