महत्वपूर्ण किबोर्डका सर्टकटहरु,कुनै पनि दिन काम लाग्न सक्छ

२५ पुष २०७६, शुक्रबार ०   बिचार / प्रतिक्रिया
34 Shares


कम्प्युटर चलाउने मान्छेले किबोर्डका सर्टकटहरु जानेको खण्डमा उसको काम छिटो छरितो हुने गर्दछ । यहाँ हामीले विन्डोज अपरेटिङ्ग सिस्टममा चल्ने ५०० भन्दा बढी सटकर्ट कि हरु राखेका छौं । यसलाई फेसबुकमा शेयर गरेर आजै सुरक्षित गरेर राख्नुहोला । कुनै न कुनै दिन पक्कै पनि तपाइहरुलाई काम लाग्न सक्छ है । अहिले पूरै हेर्नलाई फुर्सद छैन भने पनि शेयर गरेर आफ्नो फेसबुक वालमा शुरक्षित गरेर राख्नुहोस् । फुर्सदको समयमा र आफूलाई चाहिएको समयमा हेर्न सजिलो हुन्छ ।

Important Shortcut Keys System(500+)
CTRL+A. . . . . . . . . . . . . . . . . Select All

CTRL+C. . . . . . . . . . . . . . . . . Copy

CTRL+X. . . . . . . . . . . . . . . . . Cut

CTRL+V. . . . . . . . . . . . . . . . . Paste

CTRL+Z. . . . . . . . . . . . . . . . . Undo

CTRL+B. . . . . . . . . . . . . . . . . Bold

CTRL+U. . . . . . . . . . . . . . . . . Underline

CTRL+I . . . . . . . . . . . . . . . . . Italic

F1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Help

F2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rename selected object

F3 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Find all files

F4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Opens file list drop-down in dialogs

F5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Refresh current window

F6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Shifts focus in Windows Explorer

F10 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Activates menu bar options

ALT+TAB . . . . . . . . . . . . . . . . Cycles between open applications

ALT+F4 . . . . . . . . . . . . . . . . . Quit program, close current window

ALT+F6 . . . . . . . . . . . . . . . . . Switch between current program windows

ALT+ENTER. . . . . . . . . . . . . . Opens properties dialog

ALT+SPACE . . . . . . . . . . . . . . System menu for current window

BACKSPACE . . . . . . . . . . . . . Switch to parent folder

CTRL+ESC . . . . . . . . . . . . . . Opens Start menu

CTRL+ALT+DEL . . . . . . . . . . Opens task manager, reboots the computer

CTRL+TAB . . . . . . . . . . . . . . Move through property tabs

CTRL+SHIFT+DRAG . . . . . . . Create shortcut (also right-click, drag)

CTRL+DRAG . . . . . . . . . . . . . Copy File

ESC . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cancel last function

SHIFT . . . . . . . . . . . . . . . . . . Press/hold SHIFT, insert CD-ROM to bypass auto-play

SHIFT+DRAG . . . . . . . . . . . . Move file

SHIFT+F10. . . . . . . . . . . . . . . Opens context menu (same as right-click)

SHIFT+DELETE . . . . . . . . . . . Full wipe delete (bypasses Recycle Bin)

ALT+underlined letter . . . . Opens the corresponding menu

PC Keyboard Shortcuts
Document Cursor Controls

HOME . . . . . . . . . . . . . . to beginning of line or far left of field or screen

END . . . . . . . . . . . . . . . . to end of line, or far right of field or screen

CTRL+HOME . . . . . . . . to the top

CTRL+END . . . . . . . . . . to the bottom

PAGE UP . . . . . . . . . . . . moves document or dialog box up one page

PAGE DOWN . . . . . . . . moves document or dialog down one page

ARROW KEYS . . . . . . . move focus in documents, dialogs, etc.

CTRL+ > . . . . . . . . . . . . next word

CTRL+SHIFT+ > . . . . . . selects word Windows Explorer Tree Control

Numeric Keypad * . . . Expand all under current selection

Numeric Keypad + . . . Expands current selection

Numeric Keypad – . . . Collapses current selection

Special Characters
‘ Opening single quote . . . alt 0145

’ Closing single quote . . . . alt 0146

“ Opening double quote . . . alt 0147

“ Closing double quote. . . . alt 0148

– En dash. . . . . . . . . . . . . . . alt 0150

— Em dash . . . . . . . . . . . . . . alt 0151

… Ellipsis. . . . . . . . . . . . . . . . alt 0133

• Bullet . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0149

® Registration Mark . . . . . . . alt 0174

© Copyright . . . . . . . . . . . . . alt 0169

™ Trademark . . . . . . . . . . . . alt 0153

° Degree symbol. . . . . . . . . alt 0176

¢ Cent sign . . . . . . . . . . . . . alt 0162

1⁄4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0188

1⁄2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0189

3⁄4 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . alt 0190

फेसबुकबाट तपाईको प्रतिक्रिया